Proces kucia i jego specyfika

Proces kucia i jego specyfika

Jak uzyskać odkuwki znane z naprawdę wysokich parametrów odpornościowych? Przeważnie powstają one w nowoczesnych kuźniach, w których zastosowanie znajduje technika kucia. Ta jest znana już od tysiącleci, postęp technologiczny sprawia jednak, że również ona podlega systematycznym modyfikacjom.

Na czym polega kucie?

Kucie jest najczęściej definiowane jako rodzaj obróbki plastycznej, który zakłada odkształcanie materiałów. W zależności od konkretnych potrzeb może być wykonywane zarówno na gorąco, jak i na zimno. W celu nadania odkuwce oczekiwanej formy wykorzystywane są zróżnicowane narzędzia do kucia, choć warto mieć na uwadze to, że poziom zadowolenia z efektu końcowego jest uzależniony również od doświadczenia osób odpowiadających za tę czynność. Obróbka plastyczna wpływa zarówno na kształt materiału, jak i na jego strukturę. Zmienia też jego właściwości mechaniczne przeważnie przyczyniając się do ich poprawy. Mówiąc o kuciu nie można zapominać i o tym, że można wspominać o wielu jego rodzajach. Różnice dotyczą tu zarówno kształtu odkuwki, jak i wykorzystywanych w tym procesie maszyn.