Kucie i formowanie metalu – jak przebiega proces

Kucie i formowanie metalu – jak przebiega proces?

Obecnie formowanie metalu jest najpowszechniejszą i technicznie sprawdzoną metodą wytwarzania półfabrykatów, takich jak ramię przegubu lewe czy odkuwki, które są następnie obrabiane w celu uzyskania wymaganych wymiarów i konfiguracji. Odkuwka jest półfabrykatem otrzymanym metodą plastycznego odkształcenia metalu, którego cechą charakterystyczną jest podobieństwo do przyszłej części lub wyrobu pod względem gabarytów i kształtu.

Kucie – etapy

Proces kucia obejmuje następujące etapy:

  • Cięcie wyrobów walcowanych o różnych konfiguracjach na wymagane wymiary. Wyroby walcowane mogą mieć przekroje okrągłe, kwadratowe, prostokątne i wielokątne. Czasami dozwolone jest użycie wykroju w postaci specjalnego profilu (narożnik, dwuteownik, kanał).
  • Proces odkształcania metalu.
  • Obróbka cieplna odkuwek (normalizacja i odpuszczanie).
  • Odbiór gotowej odkuwki przez dział kontroli technicznej.

Charakterystyczną cechą kucia jest to, że przedmiot obrabiany podczas procesu odkształcania znajduje się w pozycji swobodnej, nie ma wyraźnej podstawy. W produkcji kucie jest stosowane tylko w produkcji małoseryjnej i jednostkowej.